BRUKERVILKÅR

VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Ved å klikke på «send inn»-knappen på registreringssiden bekrefter du at du er over 18 år, at du er innforstått med og går inn i følgende avtale med TheJackpot.com, og at du godtar avtalens regler og vilkår. Vennligst les avtalen nøye, og søk juridisk veiledning i din egen jurisdiksjon hvis du er i tvil om dine rettigheter og plikter. Ta deretter godt vare på en kopi av avtalen.
 2. Fra tid til annen kan bakenforliggende forhold bli endret, og avtalens regler og vilkår vil da bli behørig oppdatert. Endringer trer øyeblikkelig i kraft, og det forutsettes at alle slike endringer er godtatt av deg uten egen varsling fra TheJackpot.com.

AVTALENS HENSIKT

 1. Hensikten med denne avtalen er å regulere det juridiske forholdet mellom deg og TheJackpot.com mens du er inne på nettsidene til TheJackpot.com (heretter kalt Nettstedet) og plasserer spill.
 2. TheJackpot.com og brukeren skal ikke binde eller foregi å binde seg til å innfri noe krav annet enn hva som er spesifikt beskrevet i foreliggende regler og vilkår.

REGISTRERING

 1. Du må være minst 18 år for å kunne registrere deg hos TheJackpot.com. TheJackpot.com forbeholder seg etter eget skjønn å kontrollere om dine opplysninger er korrekte og har rett til å kreve ytterligere aldersbevis når som helst i framtiden samt oppheve og/eller avbryte din deltakelse i et pengespill dersom TheJackpot.com har grunn til å tro at du er mindreårig
 2. Alle spillere er velkomne hos oss, men grunnet gamingrestriksjoner kan vi dessverre ikke godta spillere registrert i følgende land: Afghanistan, Algeria, American Samoa, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Belgium, Bulgaria, Cameroon, Chad, Curacao, Cote D'Ivoire (Ivory Coast), Denmark, Ethiopia, India, Ichindonesia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Liberia, Malaysia, Morocco,Nigeria, Pakistan, Philippines, Poland, Qatar, Russia, Ukraine, Romania, Somalia, South Georgia, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, The Netherlands, Turkmenistan, Uganda, UK, United Arab Emirates, United States of America, Vietnam, Yemen, Zambia og Zimbabwe.
 3. Du må holde brukernavnet og passordet hemmelig til enhver tid. Hvis du uforvarende lar andre bli kjent med detaljer om din innlogging, må du øyeblikkelig kontakte TheJackpot.com. Du er ansvarlig for enhver uatorisert bruk av din konto og for enhver innsats som plasseres fra din konto.
 4. Du kan kun registrere en kundekonto. Hver person/IP-adresse/husholdning er begrenset til kun en kundekonto. MegaJackpot forbeholder seg rett til å stenge kontoer som bryter med dette, inkludert fjerning av potensielle gevinster og bonuser. MegaJackpot vil avgjøre om innskudd gjort på flere kontoer vil bli refundert eller ei.
 5. Det er bare du, som innehaver av kontoen, som kan bruke din registrerte konto. Andre personer må ha fullmakt fra både deg og TheJackpot.com for å få tilgang til en bestemt konto.
 6. MegaJackpot har rett til å etterforske konto(er) og gevinster i opptil 30 dager før det tas en avgjørelse.
 7. Se «Anvendbar lov, jurisdiksjon og tvister» nedenfor angående tvister i forbindelse med registrering og kontoføring.
 8. TheJackpot.com vil ikke under noen omstendighet overlevere gevinster til noen andre enn kontoeieren som har rett til å kreve utbyttet.
 9. Du må passe på at dine personlige opplysninger alltid er oppdatert på TheJackpot.com-kontoen din.

BESKATNING

 1. TheJackpot.com gir ingen opplysninger om dine nettogevinster. Hvis du bor i en jurisdiksjon hvor gevinster skal oppgis til beskatning, er det ditt ansvar å notere gevinster og oppgi resultatet til de rette myndighetene.

ERKLÆRINGER GITT AV BRUKER

BRUKEREN ERKLÆRER OG FORSIKRER AT:

 1. Du er 18 år eller eldre.
 2. Du er ikke en permanent beboer eller statsborger i Curacao.
 3. Du er ENE og ALENE ansvarlig for å rette deg etter lovene i jurisdiksjonen som har myndighet der du bor.
 4. Alle opplysningene i kontoskjemaet som er sendt inn til TheJackpot.com er sanne og korrekte.
 5. Du deltar i pengespill og gambling kun for egen del og ikke på vegne av noe foretak eller noen andre personer.
 6. Du spiller ikke med flere e-postadresser eller bruker annet utstyr for å spille flere ganger eller som en «flerbruker». Du er fullt klar over at du vil bli diskvalifisert hvis du prøver å spille med flere e-postadresser og identiteter eller bruker utstyr av noe slag for å opprette flere kontoer.
 7. Du forstår fullt ut hvilke metoder, regler og framgangsmåter som gjelder for deltakelse i spill slik de er utlagt i Regler og prinsipper for pengespill.
 8. Du er fullt klar over at du risikerer å tape innsatsen når du plasserer et spill.
 9. Midlene du bruker til å plassere spill har ikke illegalt opphav.

ERKLÆRINGER GITT AV TheJackpot.com

TheJackpot.com ERKLÆRER OG FORSIKRER AT

 1. TheJackpot.com er et internasjonalt forretningsforetak underlagt lovene i Curacao, der det har alle nødvendige lisenser i henhold til landets lover for å utføre sine tjenester.
 2. TheJackpot.com tjenester er kun rettet mot «brukere» som i henhold til lovene i sin egen jurisdiksjon ikke har forbud mot å spille på Nettstedet.
 3. Alle personlige opplysninger fra alle «brukere» oppbevares konfidensielt slik det er beskrevet i Erklæring om personvern.
 4. TheJackpot.com har ingen erstatningsplikt i følgende scenarioer: (i) force majeure (ii) feil på TheJackpot.com servere eller datautstyr (iii) forsinkelser, tap, feil eller forsømmelser som skyldes defekt i telekommunikasjonsutstyr eller andre dataoverføringssystemer (iv) tap som skyldes utbrudd av krigshandlinger, opprør, sivil ulydighet eller terrorangrep som påvirker TheJackpot.com (v) pålegg fra myndigheter eller andre autoriteter (inkludert avslag eller omstøtelse av en lisens eller tillatelse) (vi) brann, eksplosjon, oversvømmelse, tyveri, hærverk, streik, lockout eller andre bransjehandlinger av noe slag.
 5. Ved å bruke den sterkeste krypteringsteknologien som kan skaffes, har TheJackpot.com gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at alle data du har oppgitt – deriblant passord, brukernavn og betalingsopplysninger med kredittkortinformasjon – er grundig vernet mot uvedkommendes tilgang eller endring under overføring via Internett. TheJackpot.com. er ikke erstatningspliktig i tilfelle slik informasjon kommer på avveie som følge av uautorisert og illegal tilgang til Nettstedet, heller ikke i tilfelle slik informasjon blir misbrukt utenfor vår kontroll ved kriminell aktivitet.
 6. Ingen av TheJackpot.com ansatte, konsulenter eller deres nære familiemedlemmer har tillatelse til å delta i pengespill hos TheJackpot.com.

REGLER OG PRINSIPPER FOR PENGESPILL

 1. Spill må plasseres utelukkende i henhold til og ledet av TheJackpot.com. Regler og prinsipper oppdateres fra tid til annen, noe som uten begrensning omfatter forhold angående pengespillregler, betalingsprosedyrer og gevinstutbetalinger.
 2. TheJackpot.com skal ikke på noe vis være ansvarlig for noen handlinger eller forsømmelser begått av Internettleverandøren (ISP = Internet Service Provider) som du har avtale med for å oppnå tilgang til Nettstedet. Videre skal TheJackpot.com heller ikke være part i noen tvist mellom deg og ISP, og ingen slik tvist skal ha noen virkning på dine forpliktelser som bruker i henhold til denne avtalen..
 3. Ved uttak av penger fra spillekontoen vil alle sjetonger bli fjernet.
 4. MegaJackpot forbeholder seg retten til å be om bekreftende dokumenter for å verifisere detaljer relatert til kontoen og for innskudd- og uttaksprosedyrer. Dette kan gjennomføres av sikkerhetsmessige årsaker og/eller krav fra betalingsleverandører eller spill-lisens.

COPYRIGHT / OG VAREMERKER

 1. TheJackpot.com har copyright til tekst og grafikk som er brukt på nettstedet. Det kreves at du respekterer all anvendbar copyright og/eller varemerker i forbindelse med nettstedet og viser all nødvendig omtanke når du bruker nettstedet og sikkerhetsfunksjonene.
 2. Nettstedets referanser til produkter, tjenester, prosesser, hypertekstlinker eller annen informasjon med handelsnavn, varemerke, produsent, leverandør eller liknende verken utgjør eller impliserer TheJackpot.com godkjenning, støtte eller anbefaling.
 3. TheJackpot.com har ikke ansvar for påliteligheten til innholdet på noen sider eller annonser, heller ikke for brudd på anvendelige lover, bestemmelser, regler eller forskrifter som gjelder noe sted i verden der sider eller annonser er tilgjengelig.

AVSLUTNING

 1. Du kan avslutte denne avtalen når som helst ved å skrive til TheJackpot.com og melde fra at du ønsker stenge din konto.
 2. TheJackpot.com kan etter eget skjønn endre eller avslutte denne avtalen når det måtte være. Lojalitetsnivå eller VIP-status mistes dersom kontoen avsluttes.
 3. Når kontoen stenges, skal TheJackpot.com refundere alle midler som gjenstår på kontoen etter at TheJackpot.com eventuelle tilgodehavende er trukket fra.
 4. Avslutning av bruker eller Alamaro Enterprises N.V. skal som nevnt ovenfor foretas uten å forringe noen av partenes mulighet til motta erstatning fra den andre parten etter et juridisk oppgjør på grunnlag av denne avtalen.

ANVENDBAR LOV / JURISDIKSJON OG TVISTER

 1. Denne avtalen, tolkningen og gjennomføringen av den samt forholdet mellom partene er underlagt og i forståelse med lovene i Curacao.
 2. Du må stadfeste saldoen på kontoen din før du satser penger. Idet du stadfester og godtar saldoen på kontoen, bekrefter du at alle tidligere transaksjoner er korrekte og at du ikke har noe krav mot TheJackpot.com i forbindelse med innsatser og gevinster. Eventuelle krav eller tvister må være oppgjort før du kan foreta flere innsatser og innen TRE (3) dager fra den omstridte innsatsen.
 3. Av hensyn til kvalitetskontroll og opplæring forbeholder TheJackpot.com seg retten til å ta opp telefonsamtaler.
 4. Begge parter går med på at telefonopptaket eller dets sikkerhetskopi skal ha bestemmende virkning ved alle tvister, og at alle innsatser vil bli justert i samsvar med dette.
 5. Eventuelle krav eller tvister med direkte eller indirekte grunnlag i denne avtalen skal legges fram for domstolene i Curacao, som har eksklusiv jurisdiksjon.
 6. Generelle bonusbetingelser
  1. Kun én bonus per (i) kunde, (ii) IP-adresse eller (iii) husholdning.
  2. Normale bonusvilkår gjelder dersom ingenting annet er nevnt i kampanjen. Bonusene blir utbetalt som kasinosjetonger rett inn på kontoen din. Disse er dine til å spille med, men kan ikke utbetales. Pengene du vinner med kasinosjetonger er tilgjengelig for uttak.
  3. Bonuser blir automatisk kreditert din spillekonto, med mindre annet er spesifisert.
  4. Bonuspenger kan ikke bli brukt i live casinoet og kun ekte penger blir akseptert for spill.
  5. TheJackpot.com forbeholder seg retten til å fjerne/ta bort alle slags bonuser i tilfeller hvor vi finner feil, mislighold eller brudd på eventuelle andre generelle vilkår.
  6. I tilfeller hvor det forekommer noen form for misbruk av bonus, som sådan avgjøres av TheJackpot.com, forbeholder vi oss retten til å avslutte spillerens TheJackpot.com-medlemskap og å forhindre at spilleren får tilgang til TheJackpot.com i fremtiden.
  7. I tilfeller hvor TheJackpot.com ser det som sannsynlig at flere spillere samarbeider for å dra nytte av faste bonuser eller bonustilbud, forbeholder vi oss retten til å blokkere alle relevante kontoer på ubestemt tid, og tilbakeholde enhver sum på disse kontoene.
  8. Alle språkversjoner av våre betingelser og vilkår gjenspeiler de samme prinsippene. Den originale versjonen har blitt skrevet på engelsk, og dersom det skulle oppstå konflikt mellom de forskjellige versjonene av disse vilkårene (eller eventuelt andre vilkår, regler eller betingelser gjenspeilet på siden), vil den engelske versjonen alltid være gjeldende..
 7. Denne nettsiden er eid og driftet av Alamaro Enterprises N.V. Dr Hugenholtzz/n UTS Building dsf Curacao.
 8. I enkelte land er sjansespill på internett forbudt. Kundene må avstå fra å delta i internett pengespill i land hvor dette er forbudt.

DENNE AVTALEN ANSES GODTATT, UNDERTEGNET OG DATERT AV DEG SAMME DAG DU SENDER INN REGISTRERINGSSKJEMAET.